• 0 533 656 96 80
TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
1,579 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: VEYDEL ASLAN
  • ADRES: Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Cad. Nur Sokak No:1 65100 Merkez/ VAN
  • TELEFON: 0 (432) 216 7565
  • SOSYAL MEDYA:
AÇILIŞ - KAPANIŞ 18:00 - 08:00
SERVİS SAATLERİ 18:00 - 08:00
SERVİS YERLERİ VAN

FİRMA HAKKINDA

Görev, Yetki ve Sorumluluklar
a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:
1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,
2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak,
3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,
4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,
5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,
6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,
7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,
8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,
9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,
10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.
) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:
1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek,
2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,
3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,
4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,
5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,
6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,
7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,
8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,
9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak,
10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.

c) Öğrencilere yönelik görevler:
1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,
2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,
3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,
5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,
7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,
8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,
10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.
11) Okul sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
12) Eğitim, danışmanlık hizmetlerinin yazışma ve koordinesinin yürütülmesini sağlamak.
ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:
1) Eğitim Kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,
2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,
4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.
VEYSEL ASLAN A.Ş VAN Abdulbaki KARABULAK
Şube Müdürü
Abdulhabib YILDIZ
Şube Müdürü
Eşref YILDIZ
Şube Müdürü
Metin DEMİR
Şube Müdürü
Nihat KARDAŞ
Şube Müdürü
M.Fatih KARAKUŞ
Şube Müdürü VEYSEL ASLAN Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm Türkiye´de öğrencilerin il bazında gelişimlerinin takip edilmesi, okul bazlı eğitim durumlarının ölçülmesi ve eğitimi etkileyen faktörlerin ortaya çıkartılması amacıyla “Ölçme Değerlendirme merkezleri” kuruldu. Ölçme Değerlendirme merkezleri, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması´na (TIMSS) ayrıca “Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi” ile PISA´ ya göre daha geniş bir katılımın sağlandığı “Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” (ABİDE) çalışmasını illerde yürütmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı 81 ilde kuracağı Ölçme Değerlendirme merkezleri ile örgün eğitim kapsamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi için öğrenci, veli ve eğitimcilere geri bildirim verilmesine olanak sağlayacaktır. Bu yıl 26 ilde açılan merkezler, 2019´a kadar diğer illerde de kurulacak. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizasyonuyla illerde Ölçme araçları ve anketler yoluyla öğrencilerden veri toplanacak ve yapılacak analiz çalışmaları ile öğrenci ve velilere geri bildirim verilecektir. Bu kapsamda Van İlimizde de kurulan Ölçme Değerlendirme merkezinin yürüttüğü çalışmalar;

1)Okul, ilçe ve il genelinde nitelikli ortak sınavlar yapılmasına destek olmak.

2) Ölçme, Değerlendirme teknikl

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
sanal ofis sanal ofis sanal ofis
istanbul travesti Haber |istanbul travesti Bilgi |istanbul travesti |istanbul travesti |travesti | ankara travesti| |ankara travestiankara travesti | ankara travesti